Zebranie Komitetu Astronomii PAN odbyło się po południu 21 stycznia 2022 roku w trybie synchronicznym w formie wideokonferencji. W zebraniu uczestniczyło 30 osób. Podczas zebrania członkowie Komitetu dyskutowali na udzieleniem poparcia trójce kandydatów z Polski na nowych członków Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Podczas dyskusji były brane pod uwagę kryteria m.in. dorobku naukowego kandydata, jego udziału w astronomicznych projektach międzynarodowych, osiągnięciach na polu popularyzacji w Polsce. Następnie zostało przeprowadzone tajne głosowanie nad udzieleniem swojego poparcia kandydatom. W kolejnej części zostały przedstawione informacje udzielone Komitetom przez Wiceprezesa PAN profesora Romualda Zabielskiego. Komitet również odniósł się projektu organizacji obchodów 70-lecia PAN w bieżącym roku.