Serdecznie zapraszamy astronomów pracujących w Polsce do wzięcia udziału w dniu 24.11.2022 w jednodniowej sesji naukowej ESO Day. Sesja podsumowuje udział polskich astronomów w działalności European Souther Astronomy (ESO). Sesja jest organizowana z okazji 60. rocznicy utworzenia ESO. ESO będzie reprezentował Dyrektor Generalny prof. Xavier Barcons.

Strona internetowa do rejestracji i zapoznania się z programem znajduje się pod adresem: https://esoday2022.pl/
W tygodniu konferencji prześlemy link do uczestnictwa zdalnego via Zoom

prof. dr hab. Marek J. Sarna