22 grudnia 2022 roku odbyło się spotkanie Prezydium Komitetu. Przewodniczący przedstawił projekt wejścia Polskich astronomów do organizacji ASTRONET. Dyskutowany był status Polski, na którym nasz kraj miałaby wejść w struktury ASTRONETu. Następnie Przewodniczący Komitetu przedstwił wyniki oceny działałności Komitetu dokonanej przez władze Polskiej Akademii Nauk. Ostatnim punktem spotknia było zasygnalizowanie kolejnych problemów do rozwiązania na styczniowym spotkaniu.