Z przyjemnością informujemy, że w dniu 08.12.2021 r. Rada European Southern Observatory (ESO Coucil) wybrała na członka Scientific Technical Committee ESO, na kadencje 01.01.2022-31.12.2024 dra Tomasza Kamińskiego z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN.