Z przyjemnością przekazujemy informację o nowo przyjętych członkach Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU).

Komitet Astronomii PAN zgodnie z Regulaminem pełni funkcję komitetu narodowego IAU. Reprezentuje on polskie środowisko astronomiczne w Unii, współpracuje z tą organizacją, opiniuje kandydatury osób na członków zwykłych oraz honorowych Unii.

Podczas 107. sesji Komitetu Wykonawczego IAU, które odbyło się w okresie 19-22 kwietnia 2022 r. Unia przyjęła w swoje szeregi 512 nowych członków, zaproponowanych przez 55 różnych Krajów Członkowskich, w tym Polskę. Informacja o przyjęciach został przesłana 15 czerwca.

Nowymi członkami IAU zostało troje naukowców z Polski, których kandydatury Komitet Astronomii poparł w styczniu 2022:

  • prof. dr hab. Jacek Niemiec z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN,
  • dr Styliani Boula z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN,
  • dr Przemysław Mróz z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Międzynarodowa Unia Astronomiczna od maja 2022 roku liczy 12 584 członków.

Lista członków zwyczajnych jest do znalezienia tutaj.

Lista członków “Junior Member” znajduje się tutaj.