20220805 195536

Dwa kolejne wykłady (po angielsku) skierowane do pasjonatów astronomii i zainteresowanej publiczności odbyły się podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Busan. Nagrane wykłady są dostępne na kanale youtube Unii: https://www.youtube.com/channel/UCc3I9q-N0NA05vIYeNMmtTw (proszę poszukiwać nagrań z tytułem "IAUGA2022: Public lecture ..." Oferowane wykłady to: