Przypominamy, że 1 grudnia 2022 r. upływa termin składania propozycji spotkań naukowych Międzynarodowej Unii Astronomicznej, które odbędą się w 2024 r. (w roku Zgromadzenia Ogólnego w Kapsztadzie). Unia chce wybrać propozycje organizowania 6 sympozjów i 12 Focus Meetings, odbywających sie podczas Zgromadzenia ogólnego oraz propozycje 3 sympozjów, które odbędą się w innym czasie, ale w roku 2024.

Nie jest warunkiem koniecznym złożenie wcześniej listu intencyjnego (LoI). Niemniej zaleca się konsultację z proponowanym przez Państwa Wydział Koordynacyjny (IAU Division) w celu uzyskania porady oraz listów popierających przed złożeniem swojego wniosku. Listy intencyjne, które wpłynęły do tej pory zostały zamieszczone na stronie: https://iau.org/science/meetings/proposals/loi/2024/

Pełne instrukcje można znaleźć w Rules and Guidelines for IAU Scientific Meetings, które są dostępne pod adresem https://www.iau.org/science/meetings/rules/

Uwagi: sympozja nie związane ze Zgromadzeniem Ogólnym IAU muszą się odbyć na co najmniej 3 miesiące przed lub po Zgromadzeniu Ogólnym IAU (5-16 sierpnia 2024). Unia zachęca do zgłaszania swoich propozycji. Obejmują one możliwość zaproponowania także Sympozjum Kavli-IAU (dot. nauk interdyscyplinarnych). Oprócz zwykłego wsparcia w postaci grantów na podróże (do 20 tys. euro), oferowane jest dodatkowe finansowanie (do 15 tys. euro) na organizację  Sympozjum Kavli-IUA. W szczególności te dodatkowe fundusze mogą być wykorzystane na opłaty na zaproszenie Invited Speakers (co nie jest dozwolone podczas organizacji normalnych sympozjów IAU).

Listy dotychczasowych i planowanych sympozjów IAU można znaleźć na stronie https://iau.org/science/meetings/past/symposia/
oraz https://iau.org/science/meetings/future/symposia/

IAU oczekuje na Państwa propozycje.