Międzynarodowa Unia Astronomiczna ogłosiła nabór na członków zwykłych oraz członków Juniorów (do pięciu lat po obronie doktoratu, tj. 2017-2022). Termin zgłaszania swoich kandydatur mija 15 grudnia. Kandydatury można zgłaszać poprzez formularz, znajdujący się stronie internetowej IAU. Więcej informacji na temat reguł i wymogów aplikowania:

https://www.iau.org/news/announcements/detail/ann22036/

W przypadku gdyby formularz nie dotarł, proszę o kontakt z sekretarzem Komitetu Narodowego IAU Markiem Nikołajukiem <m.nikolajuk at uwb.edu.pl>.