Z okazji Światowego Dnia Nauki UNESCO na rzecz Pokoju i Rozwoju, Międzynarodowa Unia Astronomiczna opublikowała filmy projektu AstroVoices, podkreślające różnorodność pań astronomek na całym świecie.

https://www.youtube.com/@astrovoices

Światowy Dzień Nauki UNESCO dla Pokoju i Rozwoju odbywa się co roku 10 listopada. Dzień ten ma na celu wzmocnienie świadomości społecznej, promowanie współpracy naukowej i podkreślenie wyzwań, przed którymi stoi nauka. Jednym z takich wyzwań jest brak równowagi płci w środowisku akademickim, który pozostaje problemem w wielu dziedzinach nauki ścisłych, technologii, inżynierii. Chociaż astronomia przyciągnęła w ostatnich latach znaczną liczbę pań i dziewcząt w swoje szeregi to w niektórych krajach dyskryminacja płci nadal jest znacząco odczuwalna.

Projekt AstroVoices, prowadzony przez byłą przewodniczącą Grupy Roboczej IAU ds. Kobiet w Astronomii panią Francescę Primas, daje astronomkom i studentkom głos, by dzieliły się swoją pasją astronomii. "Mamy nadzieję na rozbudzenie zainteresowania tematem u młodych dziewcząt, które mogą stać się naukowczyniami w przyszłości" - mówi pani Primas.