XXXI Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAUGA 2022) odbędzie się do 2 do 11 sierpnia 2022 roku w Pusan (ang. Busan, kor. Hangul) w Korei Południowej. Obecnie (stan na 16.12.2021) zgromadzenie planowane jest w formacie "hybrydowym". Prelegenci będą zachęcani do prezentowania swoich wystąpień osobiście. Kilka referatów może być prezentowanych zdalnie, po uzyskaniu zgody SOC/LOC. Ważne daty:

  • Wczesna rejestracja: 1.01.-28.02.2022
  • Rejestracja regularna: 1.03.-31.05.2022
  • Późna rejestracja: 1.06.-11.08.2022
  • Wysyłanie abstraktów do contributed talk/e-Poster/e-Talk: 1.01.-31.03.2022
  • Powiadomienie o przyznaniu czasu na wystąpienie: do 30.06.2022

Więcej informacji na stronie IAUGA 2022: http://www.iauga2022.org/