Redaktorem strony internetowej Komitetu Astronomii, w szczególności zajmującym się aktualizowaniem jej treści jest dr hab. Marek Nikołajuk, prof. UwB (m.nikolajuk at uwb.edu.pl).