7 marca stycznia 2022 roku w trybie synchronicznym odbyło się zebranie Prezydium KA PAN. W zebraniu uczestniczyły wszystkie osoby należące do Prezydium oraz osoby zaproszone, będące członkami Komitetu Astronomii. Dyskutowano nad sytuacją wojny w Ukrainie, składem grupy roboczej oraz ustalenia wspólnego stanowiska Komitetu. Drugim punktem spotkania była dyskuja nad wakatem na stanowisko koordynatora w Polskiej Grupie Koordynatorów Edukacji - komórce utworzonej przy Międzynarodowej Unii Astronomicznej.