Europejskie Towarzystwo Astronomiczne (EAS) nagrodziło polską astronom profesor dr hab. Bożenę Czerny nagrodą im. Lodewijka Woltjera. Nagrodę przyznano za jej bardzo duży wkład w zrozumienie fizyki dysków akrecyjnych i obszarów powstawania szerokich linii emisyjnych w aktywnych jądrach galaktyk oraz badania nad ograniczeniami własności modelu kosmologicznego i ciemną energią.

 

The 2022 Lodewijk Woltjer Lecture is awarded to Prof. Bożena Czerny (Center for Theoretical Physics, Polish Academy of Sciences, Poland) for her contributions to our understanding of the physics of accretion disks and the broad line regions in active galactic nuclei, as well as for her application of quasars to constrain the cosmological model at high redshift and open a window on the role of dark energy.

https://eas.unige.ch/woltjer_lectures.jsp