21 marca 2022 roku w trybie synchronicznym w formie wideokonferencji odbyło się zabranie Komitetu Astronomii PAN. W zebraniu uczestniczyło 28 osób. Podczas zebrania członkowie Komitetu dyskutowali nad powołaniem koordynatora Polskiej Grupy Koordynatorów Edukacji Astronomii (NAEC). Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) utworzyła w 2020 roku komórkę organizacyjną o nazwie Biuro Edukacji Astronomicznej (Office of Astronomy for Education). Do zadań Biura należy wspieranie aktualnych działań w zakresie edukacji astronomicznej i analiza sposobów nauczania astronomii w różnych krajach, w tym w Polsce. Podczas zebranie zostało przeprowadzone głosowanie tajne. Do obecnego grona koordynatorów Polskiej NAEC dołączył doktorant Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu pan mgr Jakub Tokarek. Gratulujemy. W dalszej kolejności wypracowano tekst uchwały - stanowiska Komitetu Astronomii w sprawie współpracy z rosyjskimi instytucjami i naukowcami. Nastepnie przewodniczący Komitetu przedstawił członkom temat listu rektorów uniwersytetów Federacji Rosyjskiej, w którym zawarte jest poparcie rektorów inwazji Rosji na Ukrainę. Dwoje rosyjskich naukowców, sygnatariuszy tego listu, są osobami wyróżnionymi przez Rzeczpospolitę Polską. Zostało wypracowane stanowisko KA PAN w tej sprawie, które będzie wysłane do Prezydenta RP, władz Akademii oraz rektora politechniki Częstochowskiej. Dyskutowano również nad udzieleniem wsparcia tym rosyjskim naukowcom w Rosji, którzy jawnie przeciwstawiają się inwazji i spotykają się z dużymi nieprzyjemnościami ze strony  swoich władz.