Komitet Astronomii Polskiej Akademii Nauk w głosowaniu tajnym wskazał mgra Jakuba Tokarka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na stanowisko koordynatora Polskiej Grupy Koordynatorów Edukacji Astronomicznej (NAEC). Serdecznie gratulujemy.