Astronomy and Astrophysics jest miesięcznikiem o Impact Factor = 5.802 (w 2020 r.). Polska jest członkiem konsorcjum wydającym A&A. Czasopismo to przeszło w Otwart Dostęp od 4 kwietnia 2022 roku. Zapewniony został wolny, powszechny i trwały dostęp do dokumentów o treściach naukowych czy edukacyjnych. A&A zachęca aktualnych subskrybentów oraz przyszłe zainteresowane biblioteki do przystapienia do programu "Subscribe-to-Open" (S2O).