Przewodniczący Komitetu Astronomii PAN
prof. dr hab. Tomasz BULIK
Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego
Zakład Astronomii Pozagalaktycznej
al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa
e-mail: tb (at) astrouw.edu.pl
tel. +48 22 553 0507 wew. 114
fax +48 22 629 4967

Sekretarz Komitetu Astronomii PAN
dr hab. Marek NIKOŁAJUK, prof. UwB
Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku
Katedra Astrofizyki i Fizyki Teoretycznej
ul. K. Ciołkowskiego 1L
15-245 Białystok
e-mail: m.nikolajuk (at) uwb.edu.pl
tel. +48 85 738 8196 (pokój)
tel. +48 85 745 7222 (sekretariat WFiz UwB)
fax +48 85 745 7223